O projektu

section-cover

Cilj projekta: 

Projekat ima za cilj da unapredi znanja, veštine i podigne svest lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i inženjera o značaju unapređenja pristupačnosti javnih ustanova za osobe sa invaliditetom i ograničenom pokretljivošću.

Svrha projekta: 

Podizanje kapaciteta i informisanosti ciljnih grupa i unapređenje njihovih znanja, veština i senzibilisanosti ciljnih grupa treba da dovede do boljeg strateškog pristupa i rada na unapređenju pristupačnosti u okviru jedinica lokalnih samouprava. Unapređenje kapaciteta, pored teorijskih obuka, biće postignuto i kroz pripremu stručnih publikacija, primera dobre prakse, studijske posete i razmenu domaćih i međunarodnih iskustava.

Podizanjem vidljivosti teme pristupačnosti u široj javnosti očekuje se i unapređenje postojećih propisa koji regulišu oblast pristupačnosti u Republici Srbiji. 

Planirane aktivnosti: 

  • Izrada smernica i publikacija za primenu i kontrolu primene standarda pristupačnosti.
  • Priprema i realizacija različitih programa obuka za kreiranje politika, donošenje odluka, primenu i kontrolu propisa.
  • Analiza zakonodavnog i strateškog okvira, priprema preporuka i zagovaranje za unapređenje zakona i strategija u oblasti pristupačnosti. 
Sektor
  • Društveno uključivanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/138778/DH/SER/Multi
Komponente
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
400.000 €
Vreme implementacije
Septembar 2020. - Septembar 2021.
Implementiran od strane
Tieg