Obuke u Kraljevu, Nišu i Novom Sadu

Datum: 28. April 2021.
Vreme: 00:00 - 00:00
Lokacija: Kraljevo, Niš i Novi Sad

Tri jednodnevne obuke biće organizovane tokom juna u Kraljevu (1. jun 2021.), Nišu (2. jun 2021.) i Novom Sadu (3. jun 2021.), a prilagođene su  zaposlenima u stručnim službama javne uprave na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, u čijoj je nadležnosti primena zakona, pravilnika i standarda koji se odnose na pristupačnost. Pored toga, na obuku će biti pozvane i organizacije civilnog društva koje se bave temom pristupačnosti, kao i predstavnici medija. Ova obuka će se baviti temama kao što su: osnove pristupačnosti, koncept „Dizajna za sve“, pravni okvir, sa posebnim fokusom na planiranje, primenu i praćenje primene standarda pristupačnosti, sa primerima iz prakse.