Okrugli sto - Unapređivanje politika pristupačnosti i izgradnja društva za sve

Datum: 28. April 2021.
Vreme: 28. April 2021. 00:00 - 1. Jun 2021. 00:00
Lokacija: Beograd

Okrugli sto „Unapređivanje politika pristupačnosti i izgradnja društva za sve“ se održava u Beogradu, 11. maja 2021. godine,  a namenjen je predsednicima opština i gradonačelnicima, odnosno donosiocima odluka u lokalnim samoupravama. Okrugli sto će biće posvećen temama koje tiču politika pristupačnosti i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, procesima izgradnje inkluzivnog društva, ali i izazovima sa kojima se lokalne samouprave suočavaju u primeni koncepta pristupačnosti i dizajna za sve.