Preko 60 učesnika prošlo obuke vezane za pristupačnost

11. Jul 2021.

U Novom Sadu su 21-22. jun, 28-29. juna i 5-6. jula 2021. godine održane tri dvodnevne obuke kroz koje je prošlo preko 60 učesnika, zaposlenih u zaposlenih u stručnim službama javne uprave na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, inženjera, arhitekata, urbanista i predstavnika organizacija civilnog društva.

Dvodnevne obuke „Primena evropskih politika pristupačnosti u praksi“ o evropskim praksama pristupačnosti u Republici Srbiji organizovane su kao drugi stepen obuke u okviru Projekta „EU za pristupačne javne ustanove“, koji finansira Evropska unija, a njihova  je svrha da podigne nivo razumevanja ključnih aktera u vezi sa iskustvima u primeni politika pristupačnosti u Republici Srbiji.

Fokus obuka bio je upoznavanje sa primerima iz prakse i najčešćim problemima u primeni mera pristupačnosti i dizajna za sve, kako u Srbiji, tako i u zemljama članicama EU.

Imajući u vidu da je Grad Novi Sad jedan od retkih gradova u Srbiji koji se može pohvaliti pristupačnim javnim prostorima, sa namerom je odabran kao grad koji treba da posluži kao primer drugim lokanim samoupravama u Srbiji. Tokom dvodnevnog rada, namera je bila da se učesnicima prikaže više dobrih primera Novog Sada, sa idejom da ove primere dobre prakse primenjuju u svojim sredinama.

Kako je jedna od projektnih aktivnosti je zagovaranje usmereno na analizu postojećeg zakonodavnog okvira, kao i na pripremu preporuka za unapređenje zakona u oblasti pristupačnosti, obuke su, pored prenošenja znanja o pristupačnosti i dizajnu za sve, bile i prilika da se razgovara o nacrtu ovog dokumenta koji je namenjen donosiocima, te da se radi na njegovom unapređivanju, na osnovu prikupljenih mišljena učesnika. Svrha ovog dokumenta je da kroz konkretne preporuke ukaže na potrebe za izmenama i dopunama postojeće regulative sa ciljem da se postojeće stanje unapredi.