Zajedno za pristupačne ustanove

5. Novembar 2021.

Konferencija pod nazivom „EU i Srbija – zajedno za pristupačne ustanove“ organizovana je 05. novembra 2021. godine, kao završni skup u okviru projekta „EU za pristupačne javne ustanove“, koji finansira Evropska unija. Događaj je okupio predstavnike nacionalnih institucija, nevladinog sektora i predstavnike lokalnih samouprava, a bio je posvećen temama koje se tiču politika pristupačnosti i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i procesima izgradnje inkluzivnog društva.

„Jedno društvo je bogato onoliko koliko uspe da integriše sve svoje sugrađane u sve tokove svakodnevnog života. To podrazumeva i da osobe sa invaliditetom mogu da pristupe svim sadržajima i ostvaruju jednostavno sva svoja prava – od institucija, preko usluga do sporta ili kulture. Zato su nam važni i potrebni projekti poput ovog, kroz koji je sada edukovano 380 ljudi i izrađeni su analiza i vodič za pristupačnost. Ovi rezultati treba da posluže kao čvrst temelj na kom će se razvijati praktična pristupačnost i integracija. Dosta toga je urađeno na ovom planu u Srbiji, ali istovremeno predstoji i nastavak aktivnosti koji će značajno unaprediti pristupačnost – od sistemskih rešenja i legislative do efikasnog sprovođenja kontrolnih mehanizama i EU će nastaviti da pruža podršku u tome. Kao što vidimo i kroz naše partnerstvo sa Paraolimpijskim komitetom – osobe sa invaliditetom nas itekako obogaćuju i stoga je naša i obaveza i privilegija da ih integrišemo i omogućimo pun doprinos društvu“, rekla je  Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Republici Srbiji. 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u okviru svojih nadležnosti čini sve kako bi se svakodnevni život osoba sa invaliditetom olakšao i bio poboljšan. Aktivnosti ministarstva su usmerene pre svega na unapređenje pristupačnosti javnim objektima u jedinicama lokalnih samouprava kako bi se unapredili uslovi života osobama sa invaliditetom“, istakao je Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Procene međunarodnih studija pokazuju da više od 40% svetske populacije ima izražene potrebe u pogledu pristupačnosti javnih objekata, javnog prevoza, informacija, proizvoda ili usluga. Pristupačnost i Dizajn za sve regulišu zakonski i podzakonski akti Republike Srbije, a u domaće zakonodavstvo unete su odredbe međunarodnih dokumenata, pre svega Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

„Ministarstvo svakodnevno radi na tome da poveća svest pojedinaca o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom. Samo društvo u kojem svi građani imaju jednake mogućnosti i dostupnost svih prava, može da napreduje i bude prosperitetno. U proteklom periodu Ministarstvo je značajna sredstva usmerilo ka prevazilaženju  barijera, tako da sve neprilagođene javne površine, od ivičnjaka, ulaza u zgrade, prilagodimo i učinimo pristupačnim svim građanima Srbije. Uz finansijsku podršku Ministarstva, u prethodnom periodu postavljeno je preko 100 rampi u više od 40 lokalnih samouprava, a posle više decenija postojanja i rada, prvi put od osnivanja, brojni objekti postali su dostupni osobama sa invaliditetom, poput Zadužbine Ilije M. Kolarca, Beogradskog sajma, filijale PIO fonda, opština, domova zdravlja, obrazovnih i predškolskih ustanova“, rekla je prof. dr Darija Kisić Tepavčević,  ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

„Osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji  predstavljaju jednu od najugroženijih grupa u svim oblastima društvenog života, što potvrđuje i praksa Poverenika, odnosno broj pritužbi koje institucija dobija zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta“, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. „Pristupačnost se izdvaja kao najčešća prepreka, jer onemogućavanje kretanja ili pristupa objektima i površinama, kao i informacijama i komunikacijama praktično onemogućava ostvarivanje drugih prava osobama sa invaliditetom. Na sve to Poverenik kontinuirano upozorava kroz redovne godišnje izveštaje, saopštenja i upozorenja, ali i konkretnim preporukama mera za ostvarivanje ravnopravnosti. Činjenica je da punu pristupačnost nije jednostavno dostići, ali je neophodno da budu stalno u vrhu prioriteta i da objekti u javnoj upotrebi budu što pre pristupačni, naročito domovi zdravlja, škole, centri za socijali rad, sudovi“, istakla je Janković.

Konferencija  je poslužila kao platforma za ukazivanje na mogućnosti i dobre prakse za primenu i kontrolu primene mera pristupačnosti na zgradama javnih ustanova, vodeći računa o propisima u Republici Srbiji, ali i relevantnim međunarodnim dokumentima i praksi EU. Budući da je jedan od ciljeva projekta bio da unapredi znanja, veštine i podigne svest lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i inženjera o značaju unapređenja pristupačnosti javnih ustanova, u prethodnom periodu je bio organizovan niz edukativnih događaja kroz koje je prošlo preko 380 učesnika, a pored toga je pripremljena i temeljna analiza pravnog okvira koji reguliše ovu oblast, kao i „Vodič za pristupačnost“.