Trening trenera

25. Oktobar 2021.

U Novom Sadu je u periodu od 8-10. septembra 2021. godine, organizovan trening za trenere na temu politika i praksi pristupačnosti . Trodnevnu obuku pohađalo je preko 20 učesnika, zaposlenih u stručnim službama javne uprave na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, inženjera, arhitekata, urbanista, predstavnika organizacija civilnog društva.

Trening za trenere „Evropske politike i prakse pristupačnosti u Republici Srbiji“ organizovan je kao treći stepen obuke u okviru Projekta „EU za pristupačne javne ustanove“, koji finansira Evropska unija, a njegova je svrha bila da podigne kapacitete, znanja i veštine različitih aktera u pogledu pristupačnosti.

Obukom su bile obuhvaćene sledeće teme: pristupačnost i dizajn za sve, elaborat o pristupačnosti, javni nastup, interesi zainteresovanih strana u vezi sa pristupačnošću, a kroz interaktivni rad u okviru radionica, učesnici su imali prilike da rade na planiranju projekata pristupačnosti i strateškom i akcionom planiranju pristupačnosti.